Kvalitetssäkring

Genom att aktivt arbeta med teknik, kompetensutveckling, regelverk och standarder utvecklar vi vår verksamhet så att vi kan vara kundens första val. Vi är drivna att leverera rätt produkt med rätt kvalitet, i rätt tid. Kvalitet är integrerad i det dagliga arbetet med arbetssätt och processer som gör att samtliga medarbetare kan engagera sig och delta i ständiga förbättringar.

Vi arbetar med kvalitet genom:

  • KPI minskning av kvalitetsbristkostnader.
  • Ärendehantering & Rotorsaksanalyser.
  • Interna & Externa revisioner.
  • Systematiskt arbete med leverantörer och kunder.
  • Förbättringsgrupper & styrningsmöten på olika nivåer.
  • Riskanalayser & processutvecklingar.
  • LEAN production – arbeta smartare med vårt dagliga arbete.
Responsive image

LAB-verksamhet

Spaljisten har en intern labbverksamhet för att säkra att kvalitetskraven håller det som förväntas. Det sker mätning av ånga, vatten och värme i flera steg. Vi testar också fläckresistens mot ett antal produkter. Vi genomför dessa tester på alla produkttyper - löpande. Vi vill säkra lagar och andra krav samt överensstämmelser mot kund och därmed genomförs även externa tester för att säkra efterlevnad. Vi vågar stå för vår utlovade kvalité!

I detta sker även visuell kontroll. Detta dokumenteras och kan initiera aktiviteter i verksamheten. Skulle något avvika så hanteras allt enligt avvikelsehanteringsprocessen


- Ingen produkttyp går iväg utan kvalitén testas - det är vi stenhårda på. CARL-MAGNUS LUNDIN, KVALITETSKONTROLLANT

Certifieringar

Vi är ett företag som är angelägna att ta hand om våra anställda, lagar och förordningar i branschen för att se till att vi levererar den bästa servicen och produkterna på marknaden. Vi är stolta över att vi uppfyller kraven för IWAY, IWAY Forestry och GO/NOGO.

Spaljisten är FSC® certifierade (Forest Stewardship Council®)
(FSC-C114672)

AEO FSC® BIXIA

NYHETER

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!

2022-03-02

Ett framgångsrikt samarbete inom automatisering – packlinjen Gladpack invigs av Spaljisten och Automationsteknik

Efter ett intensivt flerårigt projekt i samarbete mellan Spaljisten och Automationsteknik invigs den världsunika packningslinjen Gladpack den 2 mars i Spaljistens anläggning i Åseda!

2021-11-17

Helhetskänsla och människorna bakom siffrorna

Under ett år har Malin Kirejs Hellbjer arbetat med allt som har med ekonomifunktionen på Spaljisten att göra. Hur har hennes första år i Spaljisten varit och om vad som driver henne i sitt arbete och liv?

2021-10-10

Här får våra produkter utstå det mesta

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten – ett arbete som aldrig tar slut. Vi siktar högre och jobbar för mer innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå i vår produktion.

2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

2021-09-13

VD-byte på Spaljisten AB

VD, Florim Albborn slutar på Spaljisten AB. Under nästa fas så behöver vi fylla den utökade kapaciteten och kapabiliteten som våra nya investeringar ger genom ett ökat fokus på produktutveckling, marknadsföring och exportförsäljning. Styrelsen har för detta uppdrag utsett Fabio Pedrazzi till ny VD på Spaljisten AB.

2021-08-13

Innovativa lösningar och några ess i rockärmen

Vi hittar lösningar som kombinerar kundens intresse och behov med de förutsättningar som finns i produktionen och i de material vi använder.

2021-06-21

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2020

Spaljisten kan nu presentera hållbarhetsrapporten med kombinerad finansiell rapport för 2020. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten.

}

Vill ni testa oss?

Vi har snart en helt ny konceptlinje på plats. Det möjliggör att vi kan producera fronter för provning - redo att levereras inom 36 timmar. Perfekt för er som vill testa oss för första gången, eller vill ta fram ett prov på en ny produkt.

 

KONTAKTA OSS IDAG