Har du frågor om Spaljisten?

VD

Adam Airosto

+46 (0) 474-547 01

adam.airosto@spaljisten.se

Perfektion sedan 1975

Spaljisten behärskar konsten att foliera. Vi har kapacitet och kapabilitet att producera stora volymer som möter möbelindustrins högt ställda krav. Vi finns i Åseda i Uppvidinge kommun, där vår berättelse började redan 1975.

Produktstrategin och affärsidén var från början att tillverka fanerade spaljéer för den då blomstrande inhemska byggmarknaden där det vid tidsperioden var brist på tillverkningskapacitet för denna typ av produkter.

På 80-talet investerade man i ny teknik som var relativt oprövad i Sverige och det var först efter något år som det genererade affärer på byggsidan. Så småningom bar teknikskiftet frukt och la grunden för bolagets fortsatta utveckling.

Äganderätt, personal och organisation

Spaljisten AB ägs till 100% av Surewood Industries AB som även inkluderar företagen Surewood Housing AB och KG-List AB samt Österbymo Hardwood. Vår ambition har varit och fortsätter att vara att stödja en organisationsstruktur med ett starkt kundfokus och korta beslutsvägar. Företagets styrelse består av ordförande, tre styrelseledamöter och två medarbetarrepresanter. Spaljistens ledningsgrupp innefattar vår VD, Ekonomichef, Marknads- och Försäljningschef, Key Account Manager, Teknik- och Hållbarhetschef, Inköps- och Logistikschef, Produktionschef samt HR-chef.

 

Värdegrunder

Våra värdegrunder utgör grunden för vår verksamhet. Den beskriver vad vi står för men också den framtida riktningen och strävan inom hållbarhet och hur vi agerar såväl internt som externt.

Läsa gärna mer om våra värdegrunder här:

Spaljistens värdegrund

Spaljistens värdeord - hållbarhet, engagemang, respekt

Alternate Text
Vision
”Att vara förstavalet av folierade fronter där flexibilitet, kvalitet och hållbarhet skapar kundvärde."
Alternate Text
Affärsidé
”Spaljisten är en kundfokuserad, proaktiv och flexibel tillverkare av folierade fronter med kvalitet och hållbarhet i fokus.”
At a glance – 2022

Omsättning

689 Mkr
MEDARBETARE

152
Folie med återvunnen plast

41%
ANTAL FULLA LASTBILAR

1820
Levererade paket

4 663 125
Återvunnet material

158 ton
Höjdpunkter från vår historia

1975

Spaljisten grundades 1975 av Rolf och Anita Malmquist i Åseda, som ligger i hjärtat av Småland. Produktstrategin och affärsidén var att tillverka fanerade spaljéer för den då blomstrande inhemska byggmarknaden som det vid tidsperioden var brist på tillverkningskapacitet för denna varutyp.

1980

På 80-talet investerade man i ny ommantlingsteknik, som var relativt oprövad i Sverige och det var först efter något år som det genererade affärer på byggsidan. Så småningom bar teknikskiftet frukt och la grunden för bolagets fortsatta utveckling.

1983

Vi startar ett utvecklingsprojekt med IKEA som utmynnar i en ny serie av köksfronter. Detta är starten på samarbetet med IKEA. Flera investeringar görs och personalstyrkan utökas.

1987

Fabriksytan fördubblas från 1500 till 3000 m², investerar i ny ommantlingsmaskin och personalstyrkan är nu cirka 30 personer.

1989

Vi utses av IKEA till ”årets leverantör” för våra goda prestationer inom kvalitet, leverans, och prisnivå. Prissumman investeras främst i IT-utrustning.

1992

Vi fokuserar på tillverkning av fronter och enklare möbler vilket innebär att leveranser till hus/byggmarknaden avslutas.

2004

Spaljisten ägs nu av Active Invest Sweden AB. Genom åren har de etablerat en god kunskap inom svensk träindustri genom de olika träindustrier man äger. Idag har man bildat underkoncernen Surewood Industries, där de företag som sysslar med industriell träförädling av olika slag är samlade.

2010

Större investeringar i både byggnade och banbrytande teknik som breddar kapabiliteten. Vi kan nu även ommantla tjockare folier och erbjuda mer bearbetade färdigprodukter.

2012

Vi investerar i en större CTS-anläggning och kan nu såga allt skivmaterial själva.

2014

Flera kapabilitetsökande investeringar görs, bl a för att säkerställa marknadens höga kvalitetskrav på t ex fronter för kök- och badrumsinredningar.

2016

Vi blir godkända köksleverantörer hos IKEA. Det är ett stort och viktig steg för oss framåt!

2017

Dags för uppstart av köksproduktion till IKEA.

2018

Vi tecknar avtal med Storbritanniens största aktör inom kökssegmentet.

2019

Vinner "Visa Vägen" (Lead the Way) -priset. Spaljisten vann som årets arbetsgivare för regionen. Vi investerar även i ny såg för köksfronter.

2020

Spaljisten påbörjar en investeringsplan på över 300 miljoner kronor innefattande högglansfoliering, bearbetning, AGV:er och packningsautomation. Fabriken växer från 35 000 till 41 500 kvm och produktionskapaciteten är nu 10 miljoner fronter/år.

2022

Implementering av investeringar i utökad kapacitet och kapabilitet tack vare produktionsstart på den högautomatiserade packningslinjen Gladpack.

2023

Implementering av investeringar i utökad produktionsanläggning, kapacitet och kapabilitet tack vare produktionsstart på den nya folieringslinjen HGL II.

VI ÄR SPALJISTEN

Jag har jobbat på Spaljisten i 5 år och jag trivs jättebra. Alla är snälla och vi har roligt ihop och respekterar varandra.

Jag har också fått möjlighet att utvecklas och testa nya arbets­uppgifter och lära mig nya maskiner under min tid här vilket känns bra.
Jag tycker Spaljisten är en jättebra arbetsgivare.

Zekaris Jimie
Maskinoperatör

Jag har jobbat här i över 30 år och alltid trivts.

Vi är ett gott gäng som jobbar här och vi har roligt ihop. Jag har ett rörligt och varierande jobb med många olika arbetsmoment. Under årens lopp har jag fått testa på många olika maskiner och områden men alltid hittat tillbaka till packflödet. Jag känner att jag har en trygg och stabil arbetsgivare som satsar på oss som medarbetare.

Malin Rosenholm
Maskinoperatör

Jag gillar verkligen mitt jobb, ingen dag är den andra lik och dagarna bara flyger fram.  

Jag träffar och får möjlighet att samarbeta med många av mina kollegor vilket är både inspirerande och givande.  

Som arbets­givare upplever jag att Spaljisten prioriterar en god arbets­miljö och ett trivsamt klimat.  

Detta tror jag är avgörande faktorer för att ett företag ska lyckas i längden. 

Susanne Karlsson
Inköpare

Min roll som produktionsledare på Spaljisen är väldigt bred. I första hand handlar den om att utveckla så väl medarbetarna som processen inom våra prioriteringar säkerhet, kvalité och produktion.

Jag tycker att få jobba med både process och människan är så inspirerande!

På Spaljisten finns det en ambition att vi hela tiden ska utvecklas tillsammans.

Micael Stübner
Produktionsledare
Nyheter

2023-08-28

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2022

Vi är glada att presentera Spaljistens hållbarhetsrapport för 2022. I hållbarhetsrapporten presenterar vi Spaljistens utveckling under det gångna året och förklarar hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksamhet.

2023-06-20

Pressmeddelande: Spaljisten tvingas till neddragningar - varslar 25 medarbetare

Spaljisten AB, med ca 150 anställda och en högautomatiserad produktion, tvingas till neddragningar. Stora investeringar har gjorts under de senaste åren för att ytterligare förstärka kapabilitet och kapacitet. På grund av en minskning i orderingång under inledningen av 2023, samt osäkra prognoser framåt, tvingas nu företaget till neddragningar av organisationen, varför man varslar 25 medarbetare.

2023-04-20

Lär känna Spaljisten-produktionen - automatiserad wellpallslinje

Välkommen in till vår högautomatiserade anläggning! Sedan 2018 har vi en wellpallslinje för packning av möbelfronter på wellpallar, dvs. extra lätta pallar av wellpapp. Som standard i vår produktion i Åseda, är även den här processen automatiserad.

2023-03-30

Start of Production på HGL II-linjen

Spaljisten har nått SOP-milstolpen med den nya folieringslinjen HGL II från HOMAG. Det är en betydande milstolpe i projektet då produktionslinjen nu officiellt kan användas för tillverkning av folierade fronter.

2022-12-12

Utbildning i Samhällsinriktad Yrkessvenska

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att alla ska få rätt förutsättningar att trivas, lyckas och utvecklas på sitt jobb. Ett sätt att öka mångfalden på arbetsplatsen är att erbjuda utbildning i yrkessvenska.

2022-11-29

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB. Med lång erfarenhet från ledande roller i tillverkningsindustrin träder han in i rollen som VD för Spaljisten med uppdraget att leda och driva företagets fortsatta utveckling med visionen att vara en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

2022-11-03

En pusselbit i hållbarhetsarbetet och framtidstro

Sedan ett halvår tillbaka jobbar Sofie Åkerberg som Hållbarhetsansvarig på Spaljisten. Hon kom in med en våg av ny energi och dök rakt in i världen av trä, spånskivor och folie. Den är en bred roll som hon axlar – att hantera arbetsmiljö-, säkerhets och miljöfrågor, samt förbättringar inom alla dessa områden.

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!