Har du frågor om hur vi arbetar med hållbarhet?

Hållbarhetschef

Ermal Devce

+46 (0) 474-547 84

ermal.devce@spaljisten.se

Hållbarhet - Vi bryr oss

Vi bryr oss om våra anställda såväl som samhället och följer lagar och alla andra regler som gäller för vår verksamhet. Detta gör vi genom aktiva initiativ relaterade till kvalitet, miljöfrågor, arbetsmiljö och säkerhet. Vår vision är ett företag som tillverkar fronter i världsklass för möbler med nästa generation i åtanke. Så - vad gör vi i vårt dagliga arbete?

Hållbarhetspolicyn genomsyrar hela verksamhet och präglas i det dagliga arbetet av social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Vi som bolag värnar om våra anställda, samhället och lagar eller andra krav som ställs mot verksamheten. Detta genom att aktivt arbeta med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Våra fokusområden

• Inom kvalitet och säkerhet: uppfylla interna och externa kunders förväntningar genom ständiga förbättringar.
• Inom miljö: minimera vår påverkan genom låg resursförbrukning samt uppfylla lagar, kundkrav och säkerställa efterlevnaden av certifikat.
• Inom arbetsmiljö: nollvision på arbetsskador, med öppet klimat och fokus på engagemang, kompetensutveckling och trivsel.

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta är definitionen av hållbar utveckling från FN.

- Personligen brinner jag starkt för mål 3 i FN:s hållbarhetsmål då den är kopplad till dem mjuka värdena i hållbarhetsarbetet.

Det är nämligen som så att hjärtat i kvalitetsarbetet är människorna. När man talar om hälsa är det viktigt att beakta hur företaget, medarbetarna och samhället mår. Målet för mig handlar om att engagera varandra, öka trivsel och skapa goda förutsättningar för att hantera ens egna vardag bättre oavsett ålder.

 Att göra rätt saker, i rätt tid.

Ermal Devce,
Hållbarhetschef

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta är definitionen av hållbar utveckling från FN.

- Personligen brinner jag starkt för mål 3 i FN:s hållbarhetsmål då den är kopplad till dem mjuka värdena i hållbarhetsarbetet.

Det är nämligen som så att hjärtat i kvalitetsarbetet är människorna. När man talar om hälsa är det viktigt att beakta hur företaget, medarbetarna och samhället mår. Målet för mig handlar om att engagera varandra, öka trivsel och skapa goda förutsättningar för att hantera ens egna vardag bättre oavsett ålder.

 Att göra rätt saker, i rätt tid.

Ermal Devce,
Hållbarhetschef

Hållbarhetspolicy - Surewood

Vårt ägarperspektiv är långsiktigt och vår moraliska kompass är viktig. Vi är noga med att möta kunder, leverantörer och anställda på ett respektfullt sätt och bidra positivt till det lokala samhälle där vi verkar.

Utdrag från policyn:
Surewood Industries bidrar till hållbar utveckling. Vi integrerar medvetet och ansvarsfullt ekonomiska, sociala och miljöaspekter, både strategiskt och operativt, för att upprätthålla Surewood Industries värderingar, respekt för människor, samhälle och vår miljö / naturresurser.

Syftet med denna policy är att ge vägledning om hur hållbarhetsarbete ska bedrivas, varav hållbarhet måste ha en tydlig koppling till affärsutveckling och värdeskapande processer inom koncernen.

LÄS VÅR POLICY

 

Förnybar och närproducerad el
Spaljisten köper 100% förnybar och närproducerad el från Karrydvind ek. förening, Tångebo Kvarn och Linnérs vindbruk.

Miljöintyg

 

Krav och certifikat

Vi är ett företag som är angelägna att ta hand om våra anställda, lagar och förordningar i branschen för att se till att vi levererar både den bästa servicen och produkterna på marknaden. Vi är stolta över att uppfylla kraven för IWAY, IWAY Forestry och GO / NOGO och vi har certifieringar för FSC® och AEO. Läs mer här »

Spaljistens hållbarhetsrapport

Tillsammans gör vi skillnad - är du intresserad av att läsa mer kring vårt dagliga utvecklingsarbete och se årets siffror - ladda då ner vår hållsbarhetsrapport.

Vi är precis runt det (digitala) hörnet för att svara på dina eventuella
frågor.

LADDA NER RAPPORTEN 2020

LADDA NER RAPPORTEN 2019

Agenda 2030 - Mål för Spaljisten

Agenda 2030, globala målen för hållbar utveckling, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.  Spaljisten har beslutat att fokusera på följande mål:

3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
5 - JÄMSTÄLLDHET
7 - HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
10 - MINSKAD OJÄMLIKHET
12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

LÄS MER »

NYHETER

2021-10-10

Här får våra produkter utstå det mesta

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten – ett arbete som aldrig tar slut. Vi siktar högre och jobbar för mer innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå i vår produktion.

2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

2021-09-13

VD-byte på Spaljisten AB

VD, Florim Albborn slutar på Spaljisten AB. Under nästa fas så behöver vi fylla den utökade kapaciteten och kapabiliteten som våra nya investeringar ger genom ett ökat fokus på produktutveckling, marknadsföring och exportförsäljning. Styrelsen har för detta uppdrag utsett Fabio Pedrazzi till ny VD på Spaljisten AB.

2021-08-13

Innovativa lösningar och några ess i rockärmen

Vi hittar lösningar som kombinerar kundens intresse och behov med de förutsättningar som finns i produktionen och i de material vi använder.

2021-06-21

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2020

Spaljisten kan nu presentera hållbarhetsrapporten med kombinerad finansiell rapport för 2020. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten.

2021-05-07

Han bär kundens röst

Det sista året har verkligen prövat oss människor. Världen skiftade snabbt utseende och mycket kommer vara förändrat för all framtid. Yttre omständigheter som dessa behöver vi alla kryssa oss igenom med jämna mellanrum. Det är just det som tillhör Ulfs vardag, att ta ut nya riktmärken och mål beroende på hur vinden ligger.

2021-02-25

Spaljisten jobbar med kvalité från början till slut

Hög produktionstakt ställer höga krav på kvalitetsinspektioner genom hela tillverkningsprocessen. Alla steg är viktiga för ett perfekt slutresultat.

2021-02-12

Med lång erfarenhet och känsla för kvalité

I år har han jobbat på Spaljisten i hela 35 år. Mycket har förändrats sedan dess men en del är sig också likt, redan då producerades faktiskt köksluckor hos oss.

2020-12-04

Pressmeddelande: Spaljisten tecknar avtal med Quant

Spaljisten och Quant Service Sweden AB har tecknat ett avtal som innebär att Quant kommer att ta ansvaret för allt underhållsarbete hos Spaljisten i Åseda.

2020-11-25

Hållbarhetsarbete med resultat

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten ett arbete som aldrig tar slut, vi siktar nu högre och jobbar för fler innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå.