Har du frågor om vår fabrik?

Teknikchef

Manfred Piesack

+46 (0) 474-547 95

manfred.piesack@spaljisten.se

Hållbarhet - Vi bryr oss

Vi bryr oss om våra anställda såväl som samhället och följer lagar och alla andra regler som gäller för vår verksamhet. Detta gör vi genom aktiva initiativ relaterade till kvalitet, miljöfrågor, arbetsmiljö och säkerhet. Vår vision är ett företag som tillverkar fronter i världsklass för möbler med nästa generation i åtanke. Så - vad gör vi i vårt dagliga arbete?

Hållbarhetspolicyn genomsyrar hela verksamhet och präglas i det dagliga arbetet av social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Vi som bolag värnar om våra anställda, samhället och lagar eller andra krav som ställs mot verksamheten. Detta genom att aktivt arbeta med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Våra fokusområden

• Inom kvalitet och säkerhet: uppfylla interna och externa kunders förväntningar genom ständiga förbättringar.
• Inom miljö: minimera vår påverkan genom låg resursförbrukning samt uppfylla lagar, kundkrav och säkerställa efterlevnaden av certifikat.
• Inom arbetsmiljö: nollvision på arbetsskador, med öppet klimat och fokus på engagemang, kompetensutveckling och trivsel.

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". - Detta är definitionen av hållbar utveckling från FN.

“Hållbarhet för mig är att de resurser på jorden som vi har fått ärva och ska lämna över till våra efterkommande ska växa, inte minska. Med hjälp av smart och innovativ teknik ska vi se till att vi hela tiden kan få ut mer och förbruka mindre. Genom att förbruka mindre skapar vi förutsättningar för ett stabilt långsiktigt hållbart klimat."

Manfred Piesack,
Teknikchef

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". - Detta är definitionen av hållbar utveckling från FN.

“Hållbarhet för mig är att de resurser på jorden som vi har fått ärva och ska lämna över till våra efterkommande ska växa, inte minska. Med hjälp av smart och innovativ teknik ska vi se till att vi hela tiden kan få ut mer och förbruka mindre. Genom att förbruka mindre skapar vi förutsättningar för ett stabilt långsiktigt hållbart klimat."

Manfred Piesack,
Teknikchef

Hållbarhetspolicy - Surewood

Vårt ägarperspektiv är långsiktigt och vår moraliska kompass är viktig. Vi är noga med att möta kunder, leverantörer och anställda på ett respektfullt sätt och bidra positivt till det lokala samhälle där vi verkar.

Utdrag från policyn:
Surewood Industries bidrar till hållbar utveckling. Vi integrerar medvetet och ansvarsfullt ekonomiska, sociala och miljöaspekter, både strategiskt och operativt, för att upprätthålla Surewood Industries värderingar, respekt för människor, samhälle och vår miljö / naturresurser.

Syftet med denna policy är att ge vägledning om hur hållbarhetsarbete ska bedrivas, varav hållbarhet måste ha en tydlig koppling till affärsutveckling och värdeskapande processer inom koncernen.

LÄS VÅR POLICY

 

Förnybar och närproducerad el
Spaljisten köper 100% förnybar och närproducerad el från Karrydvind ek. förening, Tångebo Kvarn och Linnérs vindbruk.

Miljöintyg

 

Krav och certifikat

Vi är ett företag som är angelägna att ta hand om våra anställda, lagar och förordningar i branschen för att se till att vi levererar både den bästa servicen och produkterna på marknaden. Vi är stolta över att uppfylla kraven för IWAY, IWAY Forestry och GO / NOGO och vi har certifieringar för FSC® (FSC-C114672) och AEO. Läs mer här »

Spaljistens hållbarhetsrapport

Tillsammans gör vi skillnad - är du intresserad av att läsa mer kring vårt dagliga utvecklingsarbete och se årets siffror - ladda då ner vår hållsbarhetsrapport.

Vi är precis runt det (digitala) hörnet för att svara på dina eventuella
frågor.

LADDA NER RAPPORTEN 2021

LADDA NER RAPPORTEN 2020

Agenda 2030 - Mål för Spaljisten

Agenda 2030, globala målen för hållbar utveckling, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.  Spaljisten har beslutat att fokusera på följande mål:

3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
5 - JÄMSTÄLLDHET
7 - HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
10 - MINSKAD OJÄMLIKHET
12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

LÄS MER »

NYHETER

2022-12-12

Utbildning i Samhällsinriktad Yrkessvenska

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att alla ska få rätt förutsättningar att trivas, lyckas och utvecklas på sitt jobb. Ett sätt att öka mångfalden på arbetsplatsen är att erbjuda utbildning i yrkessvenska.

2022-11-29

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB. Med lång erfarenhet från ledande roller i tillverkningsindustrin träder han in i rollen som VD för Spaljisten med uppdraget att leda och driva företagets fortsatta utveckling med visionen att vara en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

2022-11-03

En pusselbit i hållbarhetsarbetet och framtidstro

Sedan ett halvår tillbaka jobbar Sofie Åkerberg som Hållbarhetsansvarig på Spaljisten. Hon kom in med en våg av ny energi och dök rakt in i världen av trä, spånskivor och folie. Den är en bred roll som hon axlar – att hantera arbetsmiljö-, säkerhets och miljöfrågor, samt förbättringar inom alla dessa områden.

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!

2022-03-02

Ett framgångsrikt samarbete inom automatisering – packlinjen Gladpack invigs av Spaljisten och Automationsteknik

Efter ett intensivt flerårigt projekt i samarbete mellan Spaljisten och Automationsteknik invigs den världsunika packningslinjen Gladpack den 2 mars i Spaljistens anläggning i Åseda!

2021-11-17

Helhetskänsla och människorna bakom siffrorna

Under ett år har Malin Kirejs Hellbjer arbetat med allt som har med ekonomifunktionen på Spaljisten att göra. Hur har hennes första år i Spaljisten varit och om vad som driver henne i sitt arbete och liv?

2021-10-10

Här får våra produkter utstå det mesta

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten – ett arbete som aldrig tar slut. Vi siktar högre och jobbar för mer innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå i vår produktion.

2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.