Har du frågor om vår fabrik?

Teknikchef

Manfred Piesack

+46 (0) 474-547 95

manfred.piesack@spaljisten.se

Hållbarhet - Vi bryr oss

Vi bryr oss om våra anställda såväl som samhället och följer lagar och alla andra regler som gäller för vår verksamhet. Detta gör vi genom aktiva initiativ relaterade till kvalitet, miljöfrågor, arbetsmiljö och säkerhet. Vår vision är att vara förstavalet av folierade fronter där flexibilitet, kvalitet och hållbarhet skapar kundvärde. Så - vad gör vi i vårt dagliga arbete?

Hållbarhetspolicyn genomsyrar hela verksamhet och präglas i det dagliga arbetet av social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Vi som bolag värnar om våra anställda, samhället och lagar eller andra krav som ställs mot verksamheten. Detta genom att aktivt arbeta med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Våra fokusområden

Inom kvalitet och säkerhet:
uppfylla interna och externa kunders förväntningar genom ständiga förbättringar.

Inom miljö:
minimera vår påverkan genom låg resursförbrukning samt uppfylla lagar, kundkrav och säkerställa efterlevnaden av certifikat.

Inom arbetsmiljö:
nollvision på arbetsskador, med öppet klimat och fokus på engagemang, kompetensutveckling och trivsel.

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". - Detta är definitionen av hållbar utveckling från FN.

“Hållbarhet för mig är att de resurser på jorden som vi har fått ärva och ska lämna över till våra efterkommande ska växa, inte minska. Med hjälp av smart och innovativ teknik ska vi se till att vi hela tiden kan få ut mer och förbruka mindre. Genom att förbruka mindre skapar vi förutsättningar för ett stabilt långsiktigt hållbart klimat."

Manfred Piesack,
Teknikchef

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". - Detta är definitionen av hållbar utveckling från FN.

“Hållbarhet för mig är att de resurser på jorden som vi har fått ärva och ska lämna över till våra efterkommande ska växa, inte minska. Med hjälp av smart och innovativ teknik ska vi se till att vi hela tiden kan få ut mer och förbruka mindre. Genom att förbruka mindre skapar vi förutsättningar för ett stabilt långsiktigt hållbart klimat."

Manfred Piesack,
Teknikchef

Våra produkter

Produkt av återvunnen plast

Vi jobbar aktivt med att öka andelen återvunnet material i såväl plastfolie, spånskivor som slutprodukter. Vår vision om att göra möbelfronter av högsta kvalitet med nästa generation i åtanke förpliktar. Som ett led i detta tillverkar vi en köksfront gjord av hållbara material, folierad med nästa generations folie som till 90% är tillverkad av återvunna PET-flaskor. Luckan väger mindre, folien har utvecklats för att vara mer reptålig och inte minst ‒ materialen i produkten är snällare mot naturen.

Pantsystemet och återvinningen av PET-flaskor skapar möjligheter för oss att använda plast med minskad energiåtgång. Vi har en tajt dialog med leverantörerna om hur vi kan använda mer återvunnen plast från bland annat PET-flaskor som konsumenter runt om i världen pantar, samt plast från industrispill.

Med spånskivorna som vi använder har vi ambitionen att kontinuerligt öka innehållet av återvunnet trä. Vi jobbar också på att göra spånskivorna ännu lättare, och för att minska materialåtgången.

Under 2023 behöll vi en hög andel återvunnet material i våra produkter:
Folie: 52% folie med återvunnen plast i våra produkter
Kantlist: 49% kantband som innehåller återvunnen plast i våra produkter
Spånskivor: 14% av träet i spånskivor var återvunnet trä
Biobaserat lim: under 2023 har vi infört biobaserat lim i våra produkter

Köksluckor med folie av återvunnen plast

 

Hållbarhetspolicy - Surewood

Vårt ägarperspektiv är långsiktigt och vår moraliska kompass är viktig. Vi är noga med att möta kunder, leverantörer och anställda på ett respektfullt sätt och bidra positivt till det lokala samhället där vi verkar.

Utdrag från policyn:
Surewood Industries bidrar till hållbar utveckling. Vi integrerar medvetet och ansvarsfullt ekonomiska, sociala och miljöaspekter, både strategiskt och operativt, för att upprätthålla Surewood Industries värderingar, respekt för människor, samhälle och vår miljö / naturresurser.

Syftet med denna policy är att ge vägledning om hur hållbarhetsarbete ska bedrivas, varav hållbarhet måste ha en tydlig koppling till affärsutveckling och värdeskapande processer inom koncernen.

LÄS VÅR POLICY

 

Förnybar el
Spaljisten köper 100% förnybar el.

Miljöintyg

 

Krav och certifikat

Vi är ett företag som är angelägna att ta hand om våra anställda, lagar och förordningar i branschen för att se till att vi levererar både den bästa servicen och produkterna på marknaden. Vi är stolta över att uppfylla kraven för IWAY, IWAY Forestry och GO / NOGO och vi har certifieringar för FSC® (FSC-C114672) och AEO. Läs mer här »

Spaljistens hållbarhetsrapport

Tillsammans gör vi skillnad - är du intresserad av att läsa mer kring vårt dagliga utvecklingsarbete och se årets siffror - ladda då ner vår hållsbarhetsrapport.

Vi är precis runt det (digitala) hörnet för att svara på dina eventuella
frågor.

LADDA NER RAPPORTEN 2022

LADDA NER RAPPORTEN 2021

Agenda 2030 - Mål för Spaljisten

Agenda 2030, globala målen för hållbar utveckling, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.  Spaljisten har beslutat att fokusera på följande mål:

3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
5 - JÄMSTÄLLDHET
7 - HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
10 - MINSKAD OJÄMLIKHET
12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

LÄS MER »

NYHETER

2023-08-28

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2022

Vi är glada att presentera Spaljistens hållbarhetsrapport för 2022. I hållbarhetsrapporten presenterar vi Spaljistens utveckling under det gångna året och förklarar hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksamhet.

2023-06-20

Pressmeddelande: Spaljisten tvingas till neddragningar - varslar 25 medarbetare

Spaljisten AB, med ca 150 anställda och en högautomatiserad produktion, tvingas till neddragningar. Stora investeringar har gjorts under de senaste åren för att ytterligare förstärka kapabilitet och kapacitet. På grund av en minskning i orderingång under inledningen av 2023, samt osäkra prognoser framåt, tvingas nu företaget till neddragningar av organisationen, varför man varslar 25 medarbetare.

2023-04-20

Lär känna Spaljisten-produktionen - automatiserad wellpallslinje

Välkommen in till vår högautomatiserade anläggning! Sedan 2018 har vi en wellpallslinje för packning av möbelfronter på wellpallar, dvs. extra lätta pallar av wellpapp. Som standard i vår produktion i Åseda, är även den här processen automatiserad.

2023-03-30

Start of Production på HGL II-linjen

Spaljisten har nått SOP-milstolpen med den nya folieringslinjen HGL II från HOMAG. Det är en betydande milstolpe i projektet då produktionslinjen nu officiellt kan användas för tillverkning av folierade fronter.

2022-12-12

Utbildning i Samhällsinriktad Yrkessvenska

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att alla ska få rätt förutsättningar att trivas, lyckas och utvecklas på sitt jobb. Ett sätt att öka mångfalden på arbetsplatsen är att erbjuda utbildning i yrkessvenska.

2022-11-29

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB. Med lång erfarenhet från ledande roller i tillverkningsindustrin träder han in i rollen som VD för Spaljisten med uppdraget att leda och driva företagets fortsatta utveckling med visionen att vara en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

2022-11-03

En pusselbit i hållbarhetsarbetet och framtidstro

Sedan ett halvår tillbaka jobbar Sofie Åkerberg som Hållbarhetsansvarig på Spaljisten. Hon kom in med en våg av ny energi och dök rakt in i världen av trä, spånskivor och folie. Den är en bred roll som hon axlar – att hantera arbetsmiljö-, säkerhets och miljöfrågor, samt förbättringar inom alla dessa områden.

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!