Hållbarhet - Vi bryr oss

Vi bryr oss om våra anställda såväl som samhället och följer lagar och alla andra regler som gäller för vår verksamhet. Detta gör vi genom aktiva initiativ relaterade till kvalitet, miljöfrågor, arbetsmiljö och säkerhet. Vår vision är ett företag som tillverkar fronter i världsklass för möbler med nästa generation i åtanke. Så - vad gör vi i vårt dagliga arbete?

Hållbarhetspolicyn genomsyrar hela verksamhet och präglas i det dagliga arbetet av social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Vi som bolag värnar om våra anställda, samhället och lagar eller andra krav som ställs mot verksamheten. Detta genom att aktivt arbeta med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Våra fokusområden

• Inom kvalitet och säkerhet: uppfylla interna och externa kunders förväntningar genom ständiga förbättringar.
• Inom miljö: minimera vår påverkan genom låg resursförbrukning samt uppfylla lagar, kundkrav och säkerställa efterlevnaden av certifikat.
• Inom arbetsmiljö: nollvision på arbetsskador, med öppet klimat och fokus på engagemang, kompetensutveckling och trivsel.

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta är definitionen av hållbar utveckling från FN.

- Personligen brinner jag starkt för mål 3 i FN:s hållbarhetsmål då den är kopplad till dem mjuka värdena i hållbarhetsarbetet.

Det är nämligen som så att hjärtat i kvalitetsarbetet är människorna. När man talar om hälsa är det viktigt att beakta hur företaget, medarbetarna och samhället mår. Målet för mig handlar om att engagera varandra, öka trivsel och skapa goda förutsättningar för att hantera ens egna vardag bättre oavsett ålder.

 Att göra rätt saker, i rätt tid.

Ermal Devce,
Hållbarhetschef

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Detta är definitionen av hållbar utveckling från FN.

- Personligen brinner jag starkt för mål 3 i FN:s hållbarhetsmål då den är kopplad till dem mjuka värdena i hållbarhetsarbetet.

Det är nämligen som så att hjärtat i kvalitetsarbetet är människorna. När man talar om hälsa är det viktigt att beakta hur företaget, medarbetarna och samhället mår. Målet för mig handlar om att engagera varandra, öka trivsel och skapa goda förutsättningar för att hantera ens egna vardag bättre oavsett ålder.

 Att göra rätt saker, i rätt tid.

Ermal Devce,
Hållbarhetschef

Hållbarhetspolicy - Surewood

Vårt ägarperspektiv är långsiktigt och vår moraliska kompass är viktig. Vi är noga med att möta kunder, leverantörer och anställda på ett respektfullt sätt och bidra positivt till det lokala samhälle där vi verkar.

Utdrag från policyn:
Surewood Industries bidrar till hållbar utveckling. Vi integrerar medvetet och ansvarsfullt ekonomiska, sociala och miljöaspekter, både strategiskt och operativt, för att upprätthålla Surewood Industries värderingar, respekt för människor, samhälle och vår miljö / naturresurser.

Syftet med denna policy är att ge vägledning om hur hållbarhetsarbete ska bedrivas, varav hållbarhet måste ha en tydlig koppling till affärsutveckling och värdeskapande processer inom koncernen.

LÄS VÅR POLICY

 

Krav och certifikat

Vi är ett företag som är angelägna att ta hand om våra anställda, lagar och förordningar i branschen för att se till att vi levererar både den bästa servicen och produkterna på marknaden. Vi är stolta över att uppfylla kraven för IWAY, IWAY Forestry och GO / NOGO och vi har certifieringar för FSC® och AEO. Läs mer här »

Spaljistens hållbarhetsrapport 2019

Tillsammans gör vi skillnad - är du intresserad av att läsa mer kring vårt dagliga utvecklingsarbete och se årets siffror - ladda då ner vår hållsbarhetsrapport.

Vi är precis runt det (digitala) hörnet för att svara på dina eventuella
frågor.

LADDA NER RAPPORTEN

Agenda 2030 - Mål för Spaljisten

Agenda 2030, globala målen för hållbar utveckling, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.  Spaljisten har beslutat att fokusera på följande mål:

3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
5 - JÄMSTÄLLDHET
7 - HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
10 - MINSKAD OJÄMLIKHET
12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

LÄS MER »

NYHETER

2020-10-27

Tillsammans in i framtiden

Att se och förstå kommande förändringar i världen och hur de påverkar våra kunders förväntningar är enormt viktigt.

2020-10-08

Så gjorde vi en mer hållbar kökslucka

Att prata om hållbarhet är på många sätt komplicerat men samtidigt väldigt enkelt. Vi arbetar alltid med nästa generation i åtanke och det leder oss i våra val mot en mer hållbar tillverkning och slutprodukt. Så här gick det till när tillverkade vi vår mest hållbara kökslucka hittills.

2020-09-29

Medarbetarna en viktig pusselbit i en konkurrenskraftig industri

För att hålla en internationell konkurrenskraft ser vi en snabb och ständig utveckling inom digitalisering och hållbarhet inom svensk industri, så även hos oss. Produktioner blir mer avancerade och behovet av medarbetare med längre och mer kvalificerad utbildning ökar.

2020-09-21

Ekonomichef med siktet framåt

Vi stärker upp vårt team med Malin Kirejs Hellbjer, som gått in som ekonomichef hos oss på Spaljisten. Malin arbetar också på ett av våra syskonbolag i koncernen, KG-list där hon har samma roll.

2020-09-15

Spaljisten samarbetar med TEXO i nya automatiserade logistiklösningar

Spaljisten har lagt order på nya automatiserade logistiklösningar för hantering av stora volymer i fabriken i Åseda och har tecknat ett avtal med TEXO från Älmhult. Tillsammans med TEXO har vi tagit fram mycket bra lösningar för förflyttning av stora volymer internt i fabriken med säkerhet och hållbarhet i åtanke.

2020-09-03

Spaljisten väljer Granflo Bygg AB för att bygga produktionsanläggning

Spaljisten fortsätter att investera i framtiden och nu med att expandera sina lokaler från 35 000 till 41 500 kvm. Granflo Bygg AB får förtroendet att bygga ny modern produktionsanläggning.

2020-07-20

Tillverkad i Sverige från mer hållbara källor

Klimatsmarta material som trä och återvunnen plast skapar positiva ringar på vattnet. Vår vision att ”tillverka fronter i högsta kvalité och med nästa generation i åtanke” leder oss till att göra mer hållbara fronter. Pantsystem och plaståtervinning ger oss också möjlighet att använda plast med minskad energiåtgång.

2020-07-06

Nytt AEO-tillstånd ger ökad säkerhet för fysiskt och digitalt intrång

AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Tillståndets syfte är att skapa en ökad säkerhet i världen, samt bygger en enhetlig tullhantering i EU. Under våren 2020 kunde Spaljisten implementera både AEOC - Tullförenklingar och AEOS - Säkerhet och skydds tillstånd.

2020-06-24

Pressmeddelande: Spaljisten lägger en stororder till Automationsteknik

Spaljisten AB lägger en order på två högautomatiserade pack- och palleteringslösningar för 50 Mkr mitt under Coronakrisen.

2020-06-12

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2019

Spaljisten kan nu presentera hållbarhetsrapporten med kombinerad finansiell rapport för 2019. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten.