Agenda 2030

Responsive image

Agenda 2030, globala målen för hållbar utveckling, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

  1. Avskaffa extrem fattigdom 2. Minska ojämlikheter och orättvisa i världen 3. Främja fred och rättvisa 4. Lösa klimatkrisen

FN:s projekt för hållbarhetsmål inleddes för att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med tanke på sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets processer. Aktiviteter kopplat till anti-korruption och mänskliga rättigheter ingår i FNs hållbarhetsmål.

Hur och varför har vi åtagit oss att förändra?

Spaljisten har valt att fokusera på hållbarhet genom att integrera den som en del av vår vision vilket är - ” Spaljisten är en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke”. Vi vill med detta se till att alla beslut vi tar ska grundas i att vi tar ansvar för en hållbar utveckling. 

Verksamheten tar sitt ansvar för detta genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av det strategiska och operativa arbetet med produktion och produkter. Detta täcker hela värdekedjan för kunder, leverantörer och företaget.

Spaljisten har beslutat att aktivt och fokuserat arbeta med målen: 3, 5, 7, 10 och 12

Läs mer på un.org

Våra mål

Hållbarhetsansvarig
Sofie Åkerberg
3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling och därmed företags utveckling.

■ Målet: God hälsa och välbefinnande är en grundförutsättning för Spaljisten.

Personalchef
Martina Gustavsson
5. JÄMSTÄLLDHET

Att arbeta aktivt med Jämställdhet leder till ökad trivsel, effektivitet, produktivitet och lönsamhet. Arbetet handlar även om att skapa förutsättningar för demokrati, rättvisa mellan individer och grupper samt att följa lagar och avtal.

■ Målet: Öka andelen medarbetare av det underrepresenterade könet.

Teknikchef
Manfred Piesack
7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Minska utsläpp av växthusgaser och minimera miljöpåverkan.

■ Målet: Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi för hela Spaljisten.

VD / Ordförande Active Invest AB
Johan Enocson
10. MINSKAD OJÄMLIKHET

Jämlikt arbetsplats bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av tex. kön, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning.

■ Målet: Minska ojämlikhet och uppnå en rättvis arbetsplats.

Inköps- och Logistikchef
Lars Johansson
12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Att vi tillverkar produkter med återvunna material.

■ Målet: Arbeta aktivt med kunder och leverantörer mot ett hållbart företag med hållbara produkter.

Aktiviteter per mål

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Aktiviteter för målet:

Uppstart Lean-roadmap med 5S utbildnig för ledningsgruppen.

Förenklat arbetsmiljöarbetet samt tagit fram en systematisk arbetsmiljöhandbok.

Hälsosatsning för alla medarbetare under maj månad.

Box-opening event för att få förståelse för kvalitetskraven.

Chefer och skyddsombud är utbildade inom riskanalyser och WIA.

Genomgång av kris och kontinuitet för ledningsgruppen.

Genomfört ”Vi är varandras arbetsmiljö” workshop.

5. JÄMSTÄLLDHET

Aktiviteter för målet:

Att årligen genomföra lönekartläggning inkl. jämställdhetsplan.

Genomföra samtliga rekryteringar i enlighet med fastställd rekryteringspolicy.

Vid två likvärdiga slutkandidater välja det underrepresenterade könet.

Prioritera det underrepresenterade könet som praktikanter, exjobb och feriearbetare under förutsättning att de har rätt studieinriktning.

Anställt enligt rekryteringspolicyn.

Att årligen genomföra en medarbetarundersökning.

Genomfört ”Vi är varandras arbetsmiljö” workshop.

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Aktiviteter för målet:

Tre produktionshallar har fått LED-belysning.

Implementerat Energy Controller -mätning av energiförbrukning (el, fjärrvärme, vatten och tryckluft) på fabriksnivå.

Genomfört läcksökning (tryckluft) och åtgärdat felaktigheter.

Tecknat avtal för 100% förnybar energi från vindkraft.

Fortsätter med att byta till LED-belysning i hela fabriken.

Arbetar med att få energimätning på alla maskiner.

Aktivt arbete med optimerad energiförbrukning .

Ny fabrikshall byggs enligt normer för hög energiklass.

Krav på energisnåla elmotorer vid nya maskininköp.

Arbetar med att ha solceller i nya fabrikslokaler.

10. MINSKAD OJÄMLIKHET

Aktiviteter för målet:

Vann Visa vägen priset - årets arbetsgivare i region Ölandskusten.

Mottagit nyanlända medarbetare i verksamheten.

Anställt nya medarbetare med annan bakgrund.

Ökat kompetensen och flyttat medarbetare till mer avancerade arbetsflöden.

Anställt enligt rekryteringspolicyn.

Att årligen enomföra en medarbetarundersökning.

Genomfört ”Vi är varandras arbetsmiljö” workshop.

Rätt person på rätt plats.

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

För oss innebär hållbar konsumtion och produktion att vi försöker tillverka våra produkter med så stor andel återvunna material som möjligt och samtidigt minska vårt avfall och restprodukter till ett minimum. Vi har under sista året utvecklat en kökslucka med enbart återvunna material. För att tillverka en 40x80cm lucka går det åt 18 PET-flaskor. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft av den globala marknaden genom att vara i framkant.

Vi följer vår procentuella utveckling inom följande områden:

Andelen återvunnet trä i spånskivan.

Andelen återvunnen plast i folien.

Andelen återvunnen plast i kantlisten.

Andel biobaserat lim i våra produkter.

NYHETER

2022-11-29

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB. Med lång erfarenhet från ledande roller i tillverkningsindustrin träder han in i rollen som VD för Spaljisten med uppdraget att leda och driva företagets fortsatta utveckling med visionen att vara en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

2022-11-03

En pusselbit i hållbarhetsarbetet och framtidstro

Sedan ett halvår tillbaka jobbar Sofie Åkerberg som Hållbarhetsansvarig på Spaljisten. Hon kom in med en våg av ny energi och dök rakt in i världen av trä, spånskivor och folie. Den är en bred roll som hon axlar – att hantera arbetsmiljö-, säkerhets och miljöfrågor, samt förbättringar inom alla dessa områden.

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!

2022-03-02

Ett framgångsrikt samarbete inom automatisering – packlinjen Gladpack invigs av Spaljisten och Automationsteknik

Efter ett intensivt flerårigt projekt i samarbete mellan Spaljisten och Automationsteknik invigs den världsunika packningslinjen Gladpack den 2 mars i Spaljistens anläggning i Åseda!

2021-11-17

Helhetskänsla och människorna bakom siffrorna

Under ett år har Malin Kirejs Hellbjer arbetat med allt som har med ekonomifunktionen på Spaljisten att göra. Hur har hennes första år i Spaljisten varit och om vad som driver henne i sitt arbete och liv?

2021-10-10

Här får våra produkter utstå det mesta

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten – ett arbete som aldrig tar slut. Vi siktar högre och jobbar för mer innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå i vår produktion.

2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

2021-09-13

VD-byte på Spaljisten AB

VD, Florim Albborn slutar på Spaljisten AB. Under nästa fas så behöver vi fylla den utökade kapaciteten och kapabiliteten som våra nya investeringar ger genom ett ökat fokus på produktutveckling, marknadsföring och exportförsäljning. Styrelsen har för detta uppdrag utsett Fabio Pedrazzi till ny VD på Spaljisten AB.