2022-03-02

Ett framgångsrikt samarbete inom automatisering – packlinjen Gladpack invigs av Spaljisten och Automationsteknik

Projektteamet från Spaljisten och Automationsteknik i Spaljisten i Åseda

Efter ett intensivt flerårigt projekt i samarbete mellan Spaljisten och Automationsteknik invigs den världsunika packningslinjen Gladpack den 2 mars i Spaljistens anläggning i Åseda!

Spaljisten investerar för tillväxt genom utökad kapabilitet och kapacitet. Ett led i att effektivisera och digitalisera produktionsprocesserna är en högautomatiserad packningslinje Gladpack. Detta är nu framgångsrikt implementerat i Spaljisten i samarbete med Automationsteknik. Packningslinjen kommer att stödja den ökade produktionskapacitet som färdigställandet av en ny folieringslinje HGL II under andra halvåret 2022 i Spaljistens produktion kommer att möjliggöra.

Spaljisten och Automationsteknik har ett långt affärsmässigt samarbete som började redan 2008 och som främjar båda parter vad gäller lönsam tillväxt och konkurrenskraft på marknaden.

Partnerskapet mellan Spaljisten och Automationsteknik är välbalanserat. Vi gör varandra tveklöst bättre. Invigningen av Gladpack är en viktig milstolpe på Spaljistens tillväxtresa – en tillväxtresa som behöver ske hållbart, lönsamt och inkluderande. Vi ser fram emot många år av vidareutveckling av verksamheten tillsammans med Automationsteknik, säger Spaljistens VD Fabio Pedrazzi.

Att vi nu förlänger vårt samarbetsavtal ytterligare 3 år bevisar att det är väl fungerande samarbete för båda parter. Jag är övertygad om att både Spaljisten och Automationsteknik kommer kunna möta dagens och framtidens krav från marknaden i våra båda branscher genom detta samarbete, säger Automationstekniks VD Jonas Fischer.

Genom affären har parterna tillsammans hittat nya sätt att utveckla och förbättra samarbetet. För 5 år sedan påbörjades planeringsarbetet för den högautomatiserade packlinjen på Spaljisten. De första 3 åren ägnades åt att diskutera behov och möjligheter tillsammans med Automationsteknik och de senaste 2 åren har ett ständigt bygg- och implementeringsarbete pågått.

Det krävdes 23 olika versioner av skisser innan tillverkningen kunde påbörjas, säger Tomas Lundberg som varit projektledare i projektet.

Den nya packningslinjen har förmågan att paketera allt från små till stora partier i en mängd olika storlekar och möjliggör packning av upp till 15 paket per minut, vilket är oerhört snabbt. På linjen arbetar 18 robotar i anslutning till en dubbelportal. Även sättet som materialet kommer fram till linjen är automatiserat – för detta används TEXO-banor som sträcker sig genom nästan hela produktionen. Tack vare en högre grad av automatisering minskar belastningen på personalen.

Packingskapaciteten på Gladpack kan nå upp till 900 paket i timmen, vilket jämfört med Spaljistens tidigare kapacitet på 420 paket i timmen är en rejäl ökning. Dessutom kommer den nuvarande packlinjen att stanna kvar i drift.

Förutom företagsledning och tekniker har flera maskinoperatörer från Spaljisten varit involverade tidigt i arbetet. De har medverkat med mycket värdefull kunskap om arbetssätt och insikter om tekniska behov. Operatörerna har också starkt bidragit till att säkerställa en god arbetsmiljö.

Den nya Gladpack-linjen är snabb, stabil och säker. Det ger möjlighet att hantera utökade volymer och hantering av nya kartonglösningar. En högautomatiserad packningslinje av denna typ är unik i Spaljistens bransch och har redan väckt intresse för besök från Spaljistens partners. Allt detta ligger i linje med Spaljistens strategiska fokusområden och är ett stort steg närmare att bli ett miljardbolag innan 2026.

Automationsteknik har en tydlig tillväxtplan och har startat upp ett flertal kontor under de senaste åren. Under hösten sker ytterligare en etablering med nytt kontor i Växjö.

 

Om Spaljisten AB

Spaljisten har bemästrat foliekonsten och har både förmågan och kapaciteten att tillverka betydande volymer av fronter för möbelindustrin. Produktionen finns i Åseda, Sverige, där Spaljisten grundades 1975.

Spaljisten AB ingår i Surewood Industries AB koncernen, som ägs av Active Invest AB, en träförädlingskoncern där även Anebyhusgruppen AB, KG-List AB och Österbymo Hardwood ingår.

Spaljisten

Om Automationsteknik AB

Automationsteknik utför allt från tekniska konsulttjänster till “Turn-Key”-lösningar med huvudområdena inom process-, trä-, verkstads- och livsmedelsindustrin. Huvudkontor ligger i Hässleholm och ingenjörskontor i Lund, Älmhult och Helsingborg.

Automationsteknik AB ingår i Levinsgruppen där även Combiel AB, Edvikens El, El & Styrteknik AB , Levins Elektriska AB, M. Sjöbergs El och Puls Nätservice El AB.

Mer information om Automationsteknik: www.automationsteknik.com

Automationsteknik

NYHETER

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!

2021-11-17

Helhetskänsla och människorna bakom siffrorna

Under ett år har Malin Kirejs Hellbjer arbetat med allt som har med ekonomifunktionen på Spaljisten att göra. Hur har hennes första år i Spaljisten varit och om vad som driver henne i sitt arbete och liv?

2021-10-10

Här får våra produkter utstå det mesta

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten – ett arbete som aldrig tar slut. Vi siktar högre och jobbar för mer innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå i vår produktion.

2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

2021-09-13

VD-byte på Spaljisten AB

VD, Florim Albborn slutar på Spaljisten AB. Under nästa fas så behöver vi fylla den utökade kapaciteten och kapabiliteten som våra nya investeringar ger genom ett ökat fokus på produktutveckling, marknadsföring och exportförsäljning. Styrelsen har för detta uppdrag utsett Fabio Pedrazzi till ny VD på Spaljisten AB.

2021-08-13

Innovativa lösningar och några ess i rockärmen

Vi hittar lösningar som kombinerar kundens intresse och behov med de förutsättningar som finns i produktionen och i de material vi använder.

2021-06-21

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2020

Spaljisten kan nu presentera hållbarhetsrapporten med kombinerad finansiell rapport för 2020. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten.

2021-05-07

Han bär kundens röst

Det sista året har verkligen prövat oss människor. Världen skiftade snabbt utseende och mycket kommer vara förändrat för all framtid. Yttre omständigheter som dessa behöver vi alla kryssa oss igenom med jämna mellanrum. Det är just det som tillhör Ulfs vardag, att ta ut nya riktmärken och mål beroende på hur vinden ligger.