2021-06-21

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2020

Spaljisten har under 2020 ökat andelen återvunna material markant. Samtidigt som man jobbat hårt på flera håll för att minska sitt klimatavtryck. Och resultatet har inte låtit sig väntas på!

Nu är den här, rykande färsk, vår Hållbarhetsrapport för 2020. Ett ökat fokus på hållbarhet under senare åren har gett resultat och det på många håll inom Spaljisten. Här är några av de förbättringar vi är stolta över.

Höjdpunkter:

  • Från 2018 till 2020 har Spaljisten minskat sina interna koldioxidutsläpp med 1380 ton.
  • Strukturerat arbete med avfall och spill har vi gjort en klimatbesparing med 154 ton.
  • Vårt systematiska arbetsmiljöarbete, utbildningar och friskvårdspolicy har mer än halverat arbetsskadorna jämfört med föregående år.
  • Under 2020 fick vi alla kemikalier riskbedöma och 50 fasas ut för en säker och god arbetsmiljö.

Vårt mål är att bli ännu bättre.

På kort sikt betyder Spaljistens hållbarhetsarbete att värna om naturens resurser, arbeta aktivt med vår hållbarhetsstrategi och inkludera och engagera hela verksamheten.

Vi har hållbarhet i vårt DNA och vi tänker hållbarhet i allt vi gör. Det minskar vårt klimatavtryck, ger lönsamhet samt nöjda medarbetare och kunder, säger Ermal Devce, Hållbarhetschef på Spaljisten AB

Vi tar vårt ansvar på stort allvar och tänker hållbarhet i alla delar, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Under 2020 har Spaljisten haft fortsatt stort fokus på att implementera nya arbetssätt och identifiera förbättringsmöjligheter samt och intensifierat våra pågående förändringsarbeten. Alla delar i verksamheten och produktion i Åseda är involverade och tillsammans jobbar alla för att bli en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

Med kommande generation i åtanke

Arbetet med att minska vårt miljöavtryck står högt på Spaljistens agenda. En utmaning är att vi inte styr över hela leveranskedjan själva. Därför har vi valt att jobba med scope 1 och 2. I denna mätning framgår det att våra koldioxidutsläpp har minskat med mer än 90 procent jämfört med 2017. Det största bidraget till den här utvecklingen är att vi sedan 2019 använder enbart närproducerad och förnybar energi till vår fabrik i Åseda. Utöver energiomställningar som ger ganska omedelbara effekter ökar vi ständigt andelen återvunnet material i våra produkter. Vi kan idag erbjuda en kökslucka som är snällare mot naturen, hela 90% av folien är gjord på återvunnen plast.

Förutom klimatfrågorna har vi även hjärtat för våra medarbetare: Vi skapar förutsättningar för en säker arbetsplats, med hög trivsel genom att dels engagera personalen i utvecklingsarbetet men också med insatser för att skapa en trygg och bra företagskultur.

Mer om hur vi jobbar med Hållbarhet finns på spaljisten.com/sv/hallbarhet/. Rapporten finns tillgänglig i digital form på alla våra plattformar, läs vår Hållbarhetsrapport 2020

NYHETER

2021-10-10

Här får våra produkter utstå det mesta

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten – ett arbete som aldrig tar slut. Vi siktar högre och jobbar för mer innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå i vår produktion.

2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

2021-09-13

VD-byte på Spaljisten AB

VD, Florim Albborn slutar på Spaljisten AB. Under nästa fas så behöver vi fylla den utökade kapaciteten och kapabiliteten som våra nya investeringar ger genom ett ökat fokus på produktutveckling, marknadsföring och exportförsäljning. Styrelsen har för detta uppdrag utsett Fabio Pedrazzi till ny VD på Spaljisten AB.

2021-08-13

Innovativa lösningar och några ess i rockärmen

Vi hittar lösningar som kombinerar kundens intresse och behov med de förutsättningar som finns i produktionen och i de material vi använder.

2021-05-07

Han bär kundens röst

Det sista året har verkligen prövat oss människor. Världen skiftade snabbt utseende och mycket kommer vara förändrat för all framtid. Yttre omständigheter som dessa behöver vi alla kryssa oss igenom med jämna mellanrum. Det är just det som tillhör Ulfs vardag, att ta ut nya riktmärken och mål beroende på hur vinden ligger.

2021-02-25

Spaljisten jobbar med kvalité från början till slut

Hög produktionstakt ställer höga krav på kvalitetsinspektioner genom hela tillverkningsprocessen. Alla steg är viktiga för ett perfekt slutresultat.

2021-02-12

Med lång erfarenhet och känsla för kvalité

I år har han jobbat på Spaljisten i hela 35 år. Mycket har förändrats sedan dess men en del är sig också likt, redan då producerades faktiskt köksluckor hos oss.

2020-12-04

Pressmeddelande: Spaljisten tecknar avtal med Quant

Spaljisten och Quant Service Sweden AB har tecknat ett avtal som innebär att Quant kommer att ta ansvaret för allt underhållsarbete hos Spaljisten i Åseda.

2020-11-25

Hållbarhetsarbete med resultat

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten ett arbete som aldrig tar slut, vi siktar nu högre och jobbar för fler innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå.

2020-10-27

Tillsammans in i framtiden

Att se och förstå kommande förändringar i världen och hur de påverkar våra kunders förväntningar är enormt viktigt.