2023-08-28

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2022

Spaljisten har under 2022 fortsatt bedriva sitt hållbarhetsarbete och bygga vidare på de framsteg som gjordes under det föregående året. 

Spaljistens hållbarhetsrapport för 2022 presenterar det långvariga fokuset på hållbarhet genom hela företaget. Nedan är några av höjdpunkterna från 2022 som representerar vårt pågående engagemang:

  • Året 2022 innebar en utökning av vårt samarbete med Solör Bioenergi, som använder biobränsle för att producera fjärrvärme och varmvatten till fastigheter i Åseda-området, inklusive våra industrianläggningar. Detta bidrar till en cirkulär process.
  • Effektiv avfallshantering har lett till återvinning av 158 ton material år 2022.
  • Förutom återvinning av avfall återbrukas tömda PUR-limfat i samarbete med Stena Recycling.
  • Mellan 2020 och 2022 har Spaljisten minskat sin interna dieselförbrukning med cirka 1650 liter per år.
  • Ett betydande steg gällande en säker arbetsmiljö har varit fokus på ökad rapportering i WIA för att förebygga olyckor. Dessutom har vi utbildat samtliga nya skyddsombud. Vi fortsätter att främja en säkerhetskultur och en god arbetsmiljö för alla.

Vägen framåt

Spaljistens hållbarhetsarbete handlar om att behålla ett aktivt engagemang för vår hållbarhetsstrategi, att minimera vår påverkan genom lägre resursförbrukning, samt att främja en trygg och inkluderande arbetsmiljö i hela bolaget. Det växande intresset från marknaden för vår vision positionerar oss fördelaktigt för framtida bidrag. Med en ambition om tillväxt är vi beroende av att vårda vår kompetenta arbetskraft och optimera produktionen i en säker arbetsmiljö som drivs av 100 % förnybar energi.

Under 2022 investerade vi i våra ledare genom deras deltagande i ett ledarskapsutvecklingsprogram genomfört av licensierade konsulter inom Försvarshögskolans ledarutvecklingsprogram. Detta har stärkt våra ledare med ytterligare verktyg, insikter och teorier inom ledarskap. Vi kommer att fortsätta utveckla arbetet internt och involvera alla delar av vår verksamhet.

Nästa generation i åtanke

Hållbarhetsarbete förblir en central del av vår verksamhet och sträcker sig över sociala, ekonomiska och miljömässiga sfärer. Vi har ökat andelen folie i våra produkter som innehåller återvunnen plast och behållit en betydande andel återvunnet trä i spånskivor som används i våra produkter. 

Våra koldioxidutsläpp har minskat med över 90 % sedan 2017. En avgörande faktor bakom detta är vår användning av 100 % närproducerad och förnybar energi sedan 2019 i vår produktionsanläggning. 

En trygg och blomstrande arbetsplats är vårt mål, vilket uppnås genom ett aktivt engagemang av medarbetarna i utvecklingsarbetet och genom att främja en positiv arbetsplatskultur. Under 2022 har vi utvecklat vår metod för medarbetarundersökningar och initierat vidareutveckling av Spaljistens kärnvärden, något som involverar hela företaget.

 

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på https://spaljisten.com/sv/hallbarhet/ 

Rapporten är tillgänglig digitalt på alla våra plattformar.

Ta del av vår Hållbarhetsrapport för 2022.

NYHETER

2023-06-20

Pressmeddelande: Spaljisten tvingas till neddragningar - varslar 25 medarbetare

Spaljisten AB, med ca 150 anställda och en högautomatiserad produktion, tvingas till neddragningar. Stora investeringar har gjorts under de senaste åren för att ytterligare förstärka kapabilitet och kapacitet. På grund av en minskning i orderingång under inledningen av 2023, samt osäkra prognoser framåt, tvingas nu företaget till neddragningar av organisationen, varför man varslar 25 medarbetare.

2023-04-20

Lär känna Spaljisten-produktionen - automatiserad wellpallslinje

Välkommen in till vår högautomatiserade anläggning! Sedan 2018 har vi en wellpallslinje för packning av möbelfronter på wellpallar, dvs. extra lätta pallar av wellpapp. Som standard i vår produktion i Åseda, är även den här processen automatiserad.

2023-03-30

Start of Production på HGL II-linjen

Spaljisten har nått SOP-milstolpen med den nya folieringslinjen HGL II från HOMAG. Det är en betydande milstolpe i projektet då produktionslinjen nu officiellt kan användas för tillverkning av folierade fronter.

2022-12-12

Utbildning i Samhällsinriktad Yrkessvenska

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att alla ska få rätt förutsättningar att trivas, lyckas och utvecklas på sitt jobb. Ett sätt att öka mångfalden på arbetsplatsen är att erbjuda utbildning i yrkessvenska.

2022-11-29

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB. Med lång erfarenhet från ledande roller i tillverkningsindustrin träder han in i rollen som VD för Spaljisten med uppdraget att leda och driva företagets fortsatta utveckling med visionen att vara en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

2022-11-03

En pusselbit i hållbarhetsarbetet och framtidstro

Sedan ett halvår tillbaka jobbar Sofie Åkerberg som Hållbarhetsansvarig på Spaljisten. Hon kom in med en våg av ny energi och dök rakt in i världen av trä, spånskivor och folie. Den är en bred roll som hon axlar – att hantera arbetsmiljö-, säkerhets och miljöfrågor, samt förbättringar inom alla dessa områden.

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!

2022-03-02

Ett framgångsrikt samarbete inom automatisering – packlinjen Gladpack invigs av Spaljisten och Automationsteknik

Efter ett intensivt flerårigt projekt i samarbete mellan Spaljisten och Automationsteknik invigs den världsunika packningslinjen Gladpack den 2 mars i Spaljistens anläggning i Åseda!