2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

I HR-strategin har vi definierat fyra fokusområden – Attraktiv arbetsgivare, Kompetensförsörjning, Arbetsmiljö och Hälsa samt Ledarskap. Dessa arbetar vi aktivt med på olika sätt och detta ledarutvecklingsprogram stödjer samtliga fyra områden.

Utvecklingsprogrammet genomförs under hösten med stöd av licensierade konsulter inom Försvarshögskolans ledarutvecklingsprogram. Utbildningsdagarna hjälper oss med nya verktyg, perspektiv och insikter som kommer ha stor betydelse för Spaljistens fortsatta resa. Oavsett roll på Spaljisten ska alla våga, vilja och kunna bidra till att nå de uppsatta målen.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs i vår strävan att fortsatt skapa perfektion för våra kunder. Vår företagskultur präglas av Passion, Engagemang och Respekt. Det är av största vikt att värdeorden omsätts till handling där vi samarbetar, delar kunskap, lyfter varandra samt att vi tar ett personligt ansvar för vårt uppdrag och Spaljistens utveckling.

Utvecklingsprogrammet består av två stora delar:

Utvecklande ledarskap – Utbildningen ger en ökad medvetenhet om hur deltagaren uppfattas av andra samt ger verktyg att utveckla sitt ledarskap.

Indirekt ledarskap – Utbildningen ger insikter och verktyg i hur man påverkar och leder genom andra på ett sätt som skapar engagemang, drivkraft och ansvarstagande i verksamheten.

Jag skulle vilja påstå att de flesta företag inte utnyttjar den fulla potential som finns i den egna organisationen. Tid och energi används helt enkelt inte på rätt sätt, och det är här vi kan göra en väsentlig insats. Det handlar om att skapa förståelse för ett modernt och effektivt sätt att styra och leda företaget och dess anställda. I förlängningen finns det bara två vägar att gå i en snabb och föränderlig värld – utveckla eller avveckla, menar Marie Gustafsson, utbildningsledare på Malino Utveckling AB

När vi planerade för programmet kunde ingen förutse påverkan av en global pandemi. Pandemins effekter hamnar starkt på ledare då de numera behöver ta hänsyn och agera på annat sätt än tidigare.

Pandemin har inneburit att vi behöver förhålla oss till en osäkerhet och att det är viktigt att hitta ett förhållningssätt och forma en kultur som gör att vi känner oss trygga i den osäkerheten.

Utöver samtliga chefer med personalansvar deltar medarbetare med särskilt inflytande i organisationen.

Vi verkar för att skapa en utvecklande arbetsplats med en företagskultur som uppmuntrar till initiativ och handlingskraft. Till oss vill kandidater söka sig och vi låter våra medarbetare växa och utvecklas i ett framåtlutat bolag med stark tillväxt i en spännande och hållbar bransch, säger Martina Gustafsson, HR-chef på Spaljisten

Deltagarna tar lärdomarna med sig till arbetsplatsen och fortsätter att arbeta med dem inom olika fokusområden i syfte att bibehålla kunskapen.

NYHETER

2023-08-28

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2022

Vi är glada att presentera Spaljistens hållbarhetsrapport för 2022. I hållbarhetsrapporten presenterar vi Spaljistens utveckling under det gångna året och förklarar hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksamhet.

2023-06-20

Pressmeddelande: Spaljisten tvingas till neddragningar - varslar 25 medarbetare

Spaljisten AB, med ca 150 anställda och en högautomatiserad produktion, tvingas till neddragningar. Stora investeringar har gjorts under de senaste åren för att ytterligare förstärka kapabilitet och kapacitet. På grund av en minskning i orderingång under inledningen av 2023, samt osäkra prognoser framåt, tvingas nu företaget till neddragningar av organisationen, varför man varslar 25 medarbetare.

2023-04-20

Lär känna Spaljisten-produktionen - automatiserad wellpallslinje

Välkommen in till vår högautomatiserade anläggning! Sedan 2018 har vi en wellpallslinje för packning av möbelfronter på wellpallar, dvs. extra lätta pallar av wellpapp. Som standard i vår produktion i Åseda, är även den här processen automatiserad.

2023-03-30

Start of Production på HGL II-linjen

Spaljisten har nått SOP-milstolpen med den nya folieringslinjen HGL II från HOMAG. Det är en betydande milstolpe i projektet då produktionslinjen nu officiellt kan användas för tillverkning av folierade fronter.

2022-12-12

Utbildning i Samhällsinriktad Yrkessvenska

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att alla ska få rätt förutsättningar att trivas, lyckas och utvecklas på sitt jobb. Ett sätt att öka mångfalden på arbetsplatsen är att erbjuda utbildning i yrkessvenska.

2022-11-29

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB. Med lång erfarenhet från ledande roller i tillverkningsindustrin träder han in i rollen som VD för Spaljisten med uppdraget att leda och driva företagets fortsatta utveckling med visionen att vara en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

2022-11-03

En pusselbit i hållbarhetsarbetet och framtidstro

Sedan ett halvår tillbaka jobbar Sofie Åkerberg som Hållbarhetsansvarig på Spaljisten. Hon kom in med en våg av ny energi och dök rakt in i världen av trä, spånskivor och folie. Den är en bred roll som hon axlar – att hantera arbetsmiljö-, säkerhets och miljöfrågor, samt förbättringar inom alla dessa områden.

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!