2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

I HR-strategin har vi definierat fyra fokusområden – Attraktiv arbetsgivare, Kompetensförsörjning, Arbetsmiljö och Hälsa samt Ledarskap. Dessa arbetar vi aktivt med på olika sätt och detta ledarutvecklingsprogram stödjer samtliga fyra områden.

Utvecklingsprogrammet genomförs under hösten med stöd av licensierade konsulter inom Försvarshögskolans ledarutvecklingsprogram. Utbildningsdagarna hjälper oss med nya verktyg, perspektiv och insikter som kommer ha stor betydelse för Spaljistens fortsatta resa. Oavsett roll på Spaljisten ska alla våga, vilja och kunna bidra till att nå de uppsatta målen.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs i vår strävan att fortsatt skapa perfektion för våra kunder. Vår företagskultur präglas av Passion, Engagemang och Respekt. Det är av största vikt att värdeorden omsätts till handling där vi samarbetar, delar kunskap, lyfter varandra samt att vi tar ett personligt ansvar för vårt uppdrag och Spaljistens utveckling.

Utvecklingsprogrammet består av två stora delar:

Utvecklande ledarskap – Utbildningen ger en ökad medvetenhet om hur deltagaren uppfattas av andra samt ger verktyg att utveckla sitt ledarskap.

Indirekt ledarskap – Utbildningen ger insikter och verktyg i hur man påverkar och leder genom andra på ett sätt som skapar engagemang, drivkraft och ansvarstagande i verksamheten.

Jag skulle vilja påstå att de flesta företag inte utnyttjar den fulla potential som finns i den egna organisationen. Tid och energi används helt enkelt inte på rätt sätt, och det är här vi kan göra en väsentlig insats. Det handlar om att skapa förståelse för ett modernt och effektivt sätt att styra och leda företaget och dess anställda. I förlängningen finns det bara två vägar att gå i en snabb och föränderlig värld – utveckla eller avveckla, menar Marie Gustafsson, utbildningsledare på Malino Utveckling AB

När vi planerade för programmet kunde ingen förutse påverkan av en global pandemi. Pandemins effekter hamnar starkt på ledare då de numera behöver ta hänsyn och agera på annat sätt än tidigare.

Pandemin har inneburit att vi behöver förhålla oss till en osäkerhet och att det är viktigt att hitta ett förhållningssätt och forma en kultur som gör att vi känner oss trygga i den osäkerheten.

Utöver samtliga chefer med personalansvar deltar medarbetare med särskilt inflytande i organisationen.

Vi verkar för att skapa en utvecklande arbetsplats med en företagskultur som uppmuntrar till initiativ och handlingskraft. Till oss vill kandidater söka sig och vi låter våra medarbetare växa och utvecklas i ett framåtlutat bolag med stark tillväxt i en spännande och hållbar bransch, säger Martina Gustafsson, HR-chef på Spaljisten

Deltagarna tar lärdomarna med sig till arbetsplatsen och fortsätter att arbeta med dem inom olika fokusområden i syfte att bibehålla kunskapen.

NYHETER

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten kan nu presentera Hållbarhetsrapporten för 2021. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar med hållbarhet i verksamheten.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!

2022-03-02

Ett framgångsrikt samarbete inom automatisering – packlinjen Gladpack invigs av Spaljisten och Automationsteknik

Efter ett intensivt flerårigt projekt i samarbete mellan Spaljisten och Automationsteknik invigs den världsunika packningslinjen Gladpack den 2 mars i Spaljistens anläggning i Åseda!

2021-11-17

Helhetskänsla och människorna bakom siffrorna

Under ett år har Malin Kirejs Hellbjer arbetat med allt som har med ekonomifunktionen på Spaljisten att göra. Hur har hennes första år i Spaljisten varit och om vad som driver henne i sitt arbete och liv?

2021-10-10

Här får våra produkter utstå det mesta

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten – ett arbete som aldrig tar slut. Vi siktar högre och jobbar för mer innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå i vår produktion.

2021-09-13

VD-byte på Spaljisten AB

VD, Florim Albborn slutar på Spaljisten AB. Under nästa fas så behöver vi fylla den utökade kapaciteten och kapabiliteten som våra nya investeringar ger genom ett ökat fokus på produktutveckling, marknadsföring och exportförsäljning. Styrelsen har för detta uppdrag utsett Fabio Pedrazzi till ny VD på Spaljisten AB.

2021-08-13

Innovativa lösningar och några ess i rockärmen

Vi hittar lösningar som kombinerar kundens intresse och behov med de förutsättningar som finns i produktionen och i de material vi använder.

2021-06-21

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2020

Spaljisten kan nu presentera hållbarhetsrapporten med kombinerad finansiell rapport för 2020. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten.

2021-05-07

Han bär kundens röst

Det sista året har verkligen prövat oss människor. Världen skiftade snabbt utseende och mycket kommer vara förändrat för all framtid. Yttre omständigheter som dessa behöver vi alla kryssa oss igenom med jämna mellanrum. Det är just det som tillhör Ulfs vardag, att ta ut nya riktmärken och mål beroende på hur vinden ligger.