2021-02-25

Spaljisten jobbar med kvalité från början till slut

Hög produktionstakt ställer höga krav på kvalitetsinspektioner genom hela tillverkningsprocessen. Alla steg är viktiga för ett perfekt slutresultat.

Varje dag levereras det fem till sex lastbilar med spånskivor till oss på Spaljisten och från dessa sågar vi varje timme ut 1500 fronter i olika format. Vi producerar fronter i en mängd olika storlekar och färger för kök, garderober och badrum. Det innebär att vår produktion också måste vara otroligt flexibel för att klara av att på ett kostandeffektivt sätt leverera kvalité på en mängd varianter av fronter. En utmaning som vi tar på stort allvar.

Ren produktionsmiljö
Noggrannhet och renlighet i produktionsmiljön är viktiga faktorer för att lyckas med att hålla en hög standard på våra produkter. Eftersom vi jobbar med trämaterial är även luftfuktigheten i vår process mycket viktig. Detta krävs för att spånskivorna och limmet vi använder i processen ska prestera på en jämn och förutsägbar nivå. Vi har alla sågat i trä och vet hur mycket spån och damm det blir av det. När vi ska limma folien på spånskivorna behöver ytan vara helt slät och ren, det minsta korn på skivan kommer synas igenom folien. En antistatdammsugare ser till att alla skivor är helt dammfria innan de bearbetas.  

Automatiserade inspektioner
I nästa steg i tillverkningsprocessen appliceras en list runt hela kanten av fronten och med vår automatiserade kantlistsavsyning kan vi garantera att denna alltid sitter där den ska. Skulle kantlisten vara förskjuten eller rent av saknas larmar maskinen. Ungefär likadant fungerar borrhålsinspektionen, denna läser med en kamera av att alla borrade hål sitter där de ska när slutkunden sedan ska montera sina möbler. Med dessa kvalitetsinspektioner kan vi garantera att de momenten alltid är 100% korrekt utförda.

Innovation
Varje dag utmanar vi oss själva i att bli bättre och göra bättre, det är en naturlig del i vår vardag. Med innovativa lösningar från medarbetare och arbetsgrupper fortsätter vi att utveckla vår kvalitetssäkring.

NYHETER

2021-10-10

Här får våra produkter utstå det mesta

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten – ett arbete som aldrig tar slut. Vi siktar högre och jobbar för mer innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå i vår produktion.

2021-09-23

Ledarskapsutveckling

För att ge förutsättningar att realisera vår affärsplan har ett antal aktiviteter definierats. En av dessa är att utveckla våra ledare i organisationen och ett ledarutvecklingsprogram genomförs därför under hösten.

2021-09-13

VD-byte på Spaljisten AB

VD, Florim Albborn slutar på Spaljisten AB. Under nästa fas så behöver vi fylla den utökade kapaciteten och kapabiliteten som våra nya investeringar ger genom ett ökat fokus på produktutveckling, marknadsföring och exportförsäljning. Styrelsen har för detta uppdrag utsett Fabio Pedrazzi till ny VD på Spaljisten AB.

2021-08-13

Innovativa lösningar och några ess i rockärmen

Vi hittar lösningar som kombinerar kundens intresse och behov med de förutsättningar som finns i produktionen och i de material vi använder.

2021-06-21

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2020

Spaljisten kan nu presentera hållbarhetsrapporten med kombinerad finansiell rapport för 2020. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten.

2021-05-07

Han bär kundens röst

Det sista året har verkligen prövat oss människor. Världen skiftade snabbt utseende och mycket kommer vara förändrat för all framtid. Yttre omständigheter som dessa behöver vi alla kryssa oss igenom med jämna mellanrum. Det är just det som tillhör Ulfs vardag, att ta ut nya riktmärken och mål beroende på hur vinden ligger.

2021-02-12

Med lång erfarenhet och känsla för kvalité

I år har han jobbat på Spaljisten i hela 35 år. Mycket har förändrats sedan dess men en del är sig också likt, redan då producerades faktiskt köksluckor hos oss.

2020-12-04

Pressmeddelande: Spaljisten tecknar avtal med Quant

Spaljisten och Quant Service Sweden AB har tecknat ett avtal som innebär att Quant kommer att ta ansvaret för allt underhållsarbete hos Spaljisten i Åseda.

2020-11-25

Hållbarhetsarbete med resultat

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat på Spaljisten ett arbete som aldrig tar slut, vi siktar nu högre och jobbar för fler innovativa lösningar för att nå upp till nästa nivå.

2020-10-27

Tillsammans in i framtiden

Att se och förstå kommande förändringar i världen och hur de påverkar våra kunders förväntningar är enormt viktigt.