2020-06-12

Vi bryr oss - Spaljistens hållbarhetsrapport 2019

Spaljisten kan nu presentera hållbarhetsrapporten med kombinerad finansiell rapport för 2019. Hållbarhetsrapporten förklarar vår utveckling under det gångna året och klargör hur vi arbetar aktivt med hållbarhet i verksamheten.

– Spaljisten har lagt störst fokus på hållbarhet genom att integrera den som en del av vår vision vilket är - ” Spaljisten är en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke”.

Verksamheten tar sitt ansvar för detta genom att integrera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av det strategiska och operativa arbetet med produktion och produkter. Detta täcker hela värdekedjan för kunder, leverantörer och företaget. Spaljisten har beslutat att aktivt och fokuserat arbeta med målen: 3, 5, 7, 10 och 12 ur AGENDA 2030. säger Ermal Devce Hållbarhetschef

Agenda 2030 som är FN:s hållbarhetsmål ligger till stor grund för hur vi prioriterar våra insatser. Vi har valt ut följande mål att fokusera på: 3. Hälsa och god välbefinnande, 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 7. Hållbar energi och 12. Hållbar konsumtion och produktion. I rapporten kan ni följa hur vi arbetat med dessa under 2019.

Även om vi på Spaljisten ska kunna visa att vi arbetar aktivt med förändringsarbete så är drivkraften den interna motivationen - att ständigt förbättra. Med full transparens ger vi både ledare och medarbetare möjligheten att påverka förbättringsarbetet inom företaget tillsammans.

 

Höjdpunkter för oss i årets rapport:

  1. 100% av allt material numera är FSC-certifierat
  2. Visa vägen-priset som vi vann som årets arbetsgivare i Ölandsregionen.
  3. Tecknat avtal för 100% förnybar energi
  4. Vår första produkt med 100% återvunnen folie
  5. Vår första produkt med 100% återvunnen folie

Rapporten kommer att finns tillgänglig i digital form på alla våra plattformar så att alla får möjligheten att ta del av den.

 

Läs vår hållbarhetsrapport 2019 »

NYHETER

2020-10-27

Tillsammans in i framtiden

Att se och förstå kommande förändringar i världen och hur de påverkar våra kunders förväntningar är enormt viktigt.

2020-10-08

Så gjorde vi en mer hållbar kökslucka

Att prata om hållbarhet är på många sätt komplicerat men samtidigt väldigt enkelt. Vi arbetar alltid med nästa generation i åtanke och det leder oss i våra val mot en mer hållbar tillverkning och slutprodukt. Så här gick det till när tillverkade vi vår mest hållbara kökslucka hittills.

2020-09-29

Medarbetarna en viktig pusselbit i en konkurrenskraftig industri

För att hålla en internationell konkurrenskraft ser vi en snabb och ständig utveckling inom digitalisering och hållbarhet inom svensk industri, så även hos oss. Produktioner blir mer avancerade och behovet av medarbetare med längre och mer kvalificerad utbildning ökar.

2020-09-21

Ekonomichef med siktet framåt

Vi stärker upp vårt team med Malin Kirejs Hellbjer, som gått in som ekonomichef hos oss på Spaljisten. Malin arbetar också på ett av våra syskonbolag i koncernen, KG-list där hon har samma roll.

2020-09-15

Spaljisten samarbetar med TEXO i nya automatiserade logistiklösningar

Spaljisten har lagt order på nya automatiserade logistiklösningar för hantering av stora volymer i fabriken i Åseda och har tecknat ett avtal med TEXO från Älmhult. Tillsammans med TEXO har vi tagit fram mycket bra lösningar för förflyttning av stora volymer internt i fabriken med säkerhet och hållbarhet i åtanke.

2020-09-03

Spaljisten väljer Granflo Bygg AB för att bygga produktionsanläggning

Spaljisten fortsätter att investera i framtiden och nu med att expandera sina lokaler från 35 000 till 41 500 kvm. Granflo Bygg AB får förtroendet att bygga ny modern produktionsanläggning.

2020-07-20

Tillverkad i Sverige från mer hållbara källor

Klimatsmarta material som trä och återvunnen plast skapar positiva ringar på vattnet. Vår vision att ”tillverka fronter i högsta kvalité och med nästa generation i åtanke” leder oss till att göra mer hållbara fronter. Pantsystem och plaståtervinning ger oss också möjlighet att använda plast med minskad energiåtgång.

2020-07-06

Nytt AEO-tillstånd ger ökad säkerhet för fysiskt och digitalt intrång

AEO står för "Authorised Economic Operator" och är ett EU-gemensamt tillstånd. Tillståndets syfte är att skapa en ökad säkerhet i världen, samt bygger en enhetlig tullhantering i EU. Under våren 2020 kunde Spaljisten implementera både AEOC - Tullförenklingar och AEOS - Säkerhet och skydds tillstånd.

2020-06-24

Pressmeddelande: Spaljisten lägger en stororder till Automationsteknik

Spaljisten AB lägger en order på två högautomatiserade pack- och palleteringslösningar för 50 Mkr mitt under Coronakrisen.

2020-06-05

Spaljisten och HOMAG fortsatta framgångsrika resa

Spaljisten har investerat för framtiden genom att beställa en ny modern Lamineringslinje från HOMAG. Med denna investering kommer Spaljisten att bli en komplett leverantör av laminerade produkter, både som paneler och färdiga fronter, inklusive den snabbväxande trenden för fronter med integrerade handtag.