2022-05-30

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2021

Spaljisten har under 2021 behållit en hög andel återvunnet material i produkter samt ökat andelen återvunnen plast i kantlister. På samma gång har företaget jobbat hårt på flera håll för att minska sitt klimatavtryck och skapa innovation och tillverkning med respekt för nästa generation i åtanke.

Nu är den här, en färsk Hållbarhetsrapport för 2021. Ett ökat fokus på hållbarhet de senaste åren har gett resultat och det på många håll inom Spaljisten. Här är några av de höjdpunkter från 2021 vi är stolta över:

  • Från 2018 till 2021 har Spaljisten minskat sina interna koldioxidutsläpp med 1380 ton.
  • Tack vare ett strukturerat arbete med avfall och spill har vi återvunnit 135 ton material under 2021.
  • 2021 fasades 10 kemikalier ut för en säkrare och bättre arbetsmiljö.
  • Samtliga medarbetare på Spaljisten ska utföra en miljöutbildning – från avfall till resurser. Målet är att få en förståelse till miljöproblematiken kring resursanvändning och återvinning. Alla tjänstemän har fått möjlighet att genomföra utbildningen på sin arbetsplats.
  • 2020 utvecklade vår ägare Surewood Industries en ny policy för tjänstebilar som innebär att alla har möjlighet att välja en hybrid eller elbil som tjänstebil. Spaljistens började tillhandahålla laddstolpar vid fabriken i Åseda 2021.

Vårt mål är att bli ännu bättre

På kort sikt innebär Spaljistens hållbarhetsarbete att värna om naturens resurser, arbeta aktivt med vår hållbarhetsstrategi och inkludera och engagera hela verksamheten.

- Vår ”gröna kökslucka” fortsätter att utmana industrin i att tänka tunnare, lättare och mer återvunnet. Vi ser nu ett ökat intresse från marknaden, och anser oss vara väl positionerade för framtida bidrag till industrin. Vår ambition är att ta marknadsandelar inom samtliga segment de kommande åren. För att göra detta behöver vi först och främst se till att investera i våra kunniga medarbetare, vidareutveckla våra koncept och fortsätta bedriva en ansvarsfull och säker produktion på 100% förnyelsebar el, säger Fabio Pedrazzi, VD på Spaljisten AB

Vi tar vårt ansvar på största allvar och tänker på hållbarhet i alla delar – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Under 2021 satsade vi på våra ledare som deltog i ett ledarskapsutvecklingsprogram med stöd av licensierade konsulter inom Försvarshögskolans ledarutvecklingsprogram. Utbildningsdagarna syftade till att utveckla och stärka våra ledare med verktyg, perspektiv och teorier inom ledarskap. Vi kommer att fortsätta utveckla arbetet internt. Alla delar av verksamheten och produktionen i Åseda är involverade och tillsammans jobbar alla för att bli en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

Med omtanke för kommande generation

Arbetet med att minska vårt miljöavtryck står högt på Spaljistens agenda. En utmaning är att vi inte styr över hela leveranskedjan själva. Därför har vi valt att jobba med scope 1 och 2. I denna mätning framgår det att våra koldioxidutsläpp har minskat med mer än 90 procent jämfört med 2017. Det största bidraget till den här utvecklingen är att vi sedan 2019 använder enbart närproducerad och förnybar energi till vår fabrik i Åseda. Utöver energiomställningar som ger ganska omedelbara effekter, arbetar vi ständigt med att öka andelen återvunnet material i våra produkter. Idag kan vi erbjuda en kökslucka som har hela 90% av folien gjord på återvunnen plast.

Förutom klimatfrågorna har vi hjärtat för våra medarbetare. Vi skapar förutsättningar för en säker arbetsplats med hög trivsel, genom att dels engagera personalen i utvecklingsarbetet men också med insatser för att skapa en trygg och bra företagskultur.

Mer om hur vi jobbar med Hållbarhet finns på spaljisten.com/sv/hallbarhet/. Rapporten finns tillgänglig i digital form på alla våra plattformar, läs vår Hållbarhetsrapport 2021.

NYHETER

2023-08-28

Vi bryr oss - Spaljistens Hållbarhetsrapport 2022

Vi är glada att presentera Spaljistens hållbarhetsrapport för 2022. I hållbarhetsrapporten presenterar vi Spaljistens utveckling under det gångna året och förklarar hur vi arbetar med hållbarhet i vår verksamhet.

2023-06-20

Pressmeddelande: Spaljisten tvingas till neddragningar - varslar 25 medarbetare

Spaljisten AB, med ca 150 anställda och en högautomatiserad produktion, tvingas till neddragningar. Stora investeringar har gjorts under de senaste åren för att ytterligare förstärka kapabilitet och kapacitet. På grund av en minskning i orderingång under inledningen av 2023, samt osäkra prognoser framåt, tvingas nu företaget till neddragningar av organisationen, varför man varslar 25 medarbetare.

2023-04-20

Lär känna Spaljisten-produktionen - automatiserad wellpallslinje

Välkommen in till vår högautomatiserade anläggning! Sedan 2018 har vi en wellpallslinje för packning av möbelfronter på wellpallar, dvs. extra lätta pallar av wellpapp. Som standard i vår produktion i Åseda, är även den här processen automatiserad.

2023-03-30

Start of Production på HGL II-linjen

Spaljisten har nått SOP-milstolpen med den nya folieringslinjen HGL II från HOMAG. Det är en betydande milstolpe i projektet då produktionslinjen nu officiellt kan användas för tillverkning av folierade fronter.

2022-12-12

Utbildning i Samhällsinriktad Yrkessvenska

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi strävar efter att alla ska få rätt förutsättningar att trivas, lyckas och utvecklas på sitt jobb. Ett sätt att öka mångfalden på arbetsplatsen är att erbjuda utbildning i yrkessvenska.

2022-11-29

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB

Adam Airosto tillträder som ny VD för Spaljisten AB. Med lång erfarenhet från ledande roller i tillverkningsindustrin träder han in i rollen som VD för Spaljisten med uppdraget att leda och driva företagets fortsatta utveckling med visionen att vara en möbelfronttillverkare i världsklass med nästa generation i åtanke.

2022-11-03

En pusselbit i hållbarhetsarbetet och framtidstro

Sedan ett halvår tillbaka jobbar Sofie Åkerberg som Hållbarhetsansvarig på Spaljisten. Hon kom in med en våg av ny energi och dök rakt in i världen av trä, spånskivor och folie. Den är en bred roll som hon axlar – att hantera arbetsmiljö-, säkerhets och miljöfrågor, samt förbättringar inom alla dessa områden.

2022-09-30

Folieskäraren hjälper att optimera materialflödet på Spaljisten

Spaljistens högautomatiserade produktionsanläggning i Åseda, Småland, är i kontinuerlig utveckling. En av de senaste innovationerna i Spaljisten är en folieskärare, en branschspecifik maskin som vi kan dra stor nytta av.

2022-04-08

Lagarbete när det är som bäst - Behind the Foil med Haben Issak

Efter ett intensivt flerårigt projekt har vi på Spaljisten klippt bandet på den världsunika packningslinjen Gladpack. Men det dagliga arbetet på packlinjen börjar först nu rulla i gång. Här kommer Behind the Foil med Haben Issak - hälften av duon som dagligen delar huvudansvaret för att hålla i gång den högautomatiserade Gladpacken!

2022-03-02

Ett framgångsrikt samarbete inom automatisering – packlinjen Gladpack invigs av Spaljisten och Automationsteknik

Efter ett intensivt flerårigt projekt i samarbete mellan Spaljisten och Automationsteknik invigs den världsunika packningslinjen Gladpack den 2 mars i Spaljistens anläggning i Åseda!